Triết Học Thế Kỷ XX

Thể loại: Triết Học
Tác giả : Remo Bodei
  • Lượt đọc : 388
  • Kích thước : 33.00 MB
  • Số trang : 359
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 567
  • Số lượt xem : 2.419
  • Đọc trên điện thoại :
Trong cuốn sách này, Remo Bodei cố gắng dựng lên bức toàn cảnh của triết học thế kỷ XX trên nền những biến cố và những tiến bộ khoa học lớn lao của thời đại, đồng thời nhấn mạnh những khát vọng làm sáng tỏ các vấn đề trọng đại và thiết thân đối với tất cả chúng ta.

Sách gồm những nội dung chính như sau:

Những nền triết học về đà sống

Hướng về những chứng cứ mới: Triết học và tri thức khoa học

Cơn mê cuồng khách quan hóa

Tình trạng chênh vênh của lịch sử

Cuộc hội ngộ của những nền triết học và tri thức luận mới

Tư tưởng biện chứng

Thế giới và cái nhìn

Những liên lạc với truyền thống

Đời sống hoạt động

Nhìn về phía trước