Truyện cổ Hrê

Tác giả : Đinh Xăng Hiền
  • Lượt đọc : 95
  • Kích thước : 4.93 MB
  • Số trang : 146
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 43
  • Số lượt xem : 395
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Truyện cổ Hrê trên điện thoại
- Dân tộc Hrê có hơn sáu vạn người, tiếng nói thuốc ngủ hề Mon Khơ-me, là một thành phần trong đại gia đình 54 dân tộc ở Việt Nam. Như phần lớn các dân tộc ít người, đồng bảo Hrẻ sống ở địa bàn rừng núi, tập trung đông nhất ở hai huyện Sơn Hà và Ba Tơ thuộc tỉnh Nghĩa Bình.
Đây là một cư dân làm ruộng nước khá thành thục từ lâu. Nguồn lương thực chính của người Hrê là lúa gạo. Do cư trú ở địa bàn rừng núi nên bên cạnh làm ruộng, làm rẫy người Hrê cồn thạo cả nghề săn bắn.
Xã hội người Hrê còn giữ được khá nhiều nét cộng đồng xa. xưa. Họ sống tập trung thành từng làng (Play) trên một khu đất có hàng rào bao quanh. Từng gia đình có nhà ở riêng: nhà sàn, hai mái, mỗi đầu đốc đều có hình sừng vươn cao.
Tuy sinh hoạt vẫn còn giữ nhiều nét cộng đồng, song trong xã hội người Hrê đã bắt đầu xuất hiện sự phân hóa thành những tăng lớp người giàu có, người nghèo khổ, người nô lệ. Tình trạng phân hóa đó được phản ánh khá đậm nét trong kho tăng truyện có dân gian của người Hre.