Từ Điển Hoá Học Anh - Việt

Thể loại: Hoá Học ;Tiếng Anh
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 21.07 MB
  • Số trang : 541
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 87
  • Số lượt xem : 820
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn từ điển Hóa học Anh - Việt này gồm khoảng 28000 thuật ngữ chọn lọc có hệ thống ứng với trình độ phát triển toàn diện của Hóa học hiện đại, và cần thiết nhất của các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác có liên quan.

Nội dung từ điển thể hiện sự rút đúc kinh nghiệm qua thực tiền sử dụng và phát triển thuật ngữ hóa học ở nước ta trong những năm qua, với sự chỉnh lý và sửa chữa những thiếu sót về ngôn ngữ, thuật ngữ học và kỹ thuật từ điển của các lần tổ chức biên soạn và xuất bản từ điển Hóa học trước đây.

Riêng về phần sử dụng thuật ngữ nước ngoài, trung từ điển này cũng đã thể hiện sự cố gắng cải tiến một bước thích đáng đối với một số thuật ngữ thường dùng trước đây, sử dụng mạnh dạn hơn phương thức chuyển chữ - giữ nguyên dạng cho các trường hợp cần thiết tạo thuận lợi cho sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu giao lưu quốc tế.

Với sự tổ chức biên soạn và xuất bản từ điển Hóa học Anh Việt lần này, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật hy vọng đáp ứng được nhu cầu sử dụng từ điển của đông đảo bạn đọc ngành Hóa học, các ngành khoa học - kỹ thuật, kinh tế, văn hóa có liên quan.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cũng mong nhận được những ý kiến nhận xét, bổ sung giúp cho lần tổ chức xuất bản sau này có chất lượng cao hơn nữa.

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT