Từ Đồng Quan đến Điện Biên

Tác giả : Lê Trọng Tấn
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 72.46 MB
  • Số trang : 408
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 354
  • Số lượt xem : 2.533
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Từ Đồng Quan Đến Điện Biên là cuốn hồi ức của Đại tướng Lê Trọng Tấn một cán bộ chỉ huy dũng cảm và sáng tạo, mưu lược và quyết đoán, một người đồng chí trung thành và cương trực, rất mực thương yêu đồng đội, tình nghĩa thủy chung, được nhân dân và quân đội yêu mến và tin cậy. Chiến công và thành tích của Lê Trọng Tấn đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Nội dung cuốn sách viết về đoạn đường hoạt động và chiến đấu mà đồng chí Lê Trọng Tấn đã tham gia, từ trận Đồng Quan trong những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước 8 - 1945, đến trận Điện Biên Phủ - trận đánh kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945 - 1954. Tuy còn một số hạn chế, nhưng cuốn hồi ức đã ghi lại được nhiều ký ức và tư liệu quý, góp phần làm sáng tỏ thêm truyền thống cách mạng, truyền thống chiến đấu anh hùng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.