Xoa Bấm Huyệt Bàn Tay Để Phòng Và Trị Bệnh

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
  • Lượt đọc : 723
  • Kích thước : 3.70 MB
  • Số trang : 215
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 600
  • Số lượt xem : 2.986
  • Đọc trên điện thoại :
Phép chữa bệnh xoa bấm huyệt trên bàn tay phát xuất từ thuật xoa bấm huyệt của Trung Quốc từ ngày xưa, cơ sở đặt trên lý luận kinh lạc và những nghiên cứu của nền y học hiện đại. Nó vừa được dùng để phòng bệnh tật, báo vệ sức khỏe và vừa được dùng để chữa trị các chứng bệnh đã phát sinh.
Phép chữa bệnh xoa bấm huyệt trên bàn tay rất dễ học, dễ phổ biến và có hiệu quả chính xác. Phổ biến rộng rãi, phương pháp điều trị đơn giản, dễ thực hành và hiệu quả này đến nhân dân mang một ý nghĩa thực tế.