Xoa Bóp Trị 38 Bệnh

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Trương Bội Phong
  • Lượt đọc : 419
  • Kích thước : 3.22 MB
  • Số trang : 111
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 424
  • Số lượt xem : 2.009
  • Đọc trên điện thoại :
“Sinh, bệnh, lão, tử” quy luật tự nhiên không tránh khỏi Tuy nhiên, thƣờng xuyên rèn luyện, lao động chân tay vừa sức lúc mạnh khỏe, có ý thức sức khỏe thân, hiểu tự chữa đƣợc bệnh “trái gió, trở trời” cần thiết Kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe chữa bệnh ngƣời xƣa mênh mông nhƣ biển rộng Chúng cố gắng sƣu tầm, tập hợp vào sách 38 bệnh thông thƣờng cách chữa bệnh ngƣời nhiều tuổi, mong giúp độc giả tỉnh táo suy nghĩ, mạnh dạn áp dụng tự chữa phòng bệnh kịp thời, sống vui vẻ, khỏe, hạnh phúc.