Y Lý

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
  • Lượt đọc : 14
  • Kích thước : 18.09 MB
  • Số trang : 96
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 302
  • Số lượt xem : 1.262
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Y Lý trên điện thoại
A. - Quyền loát yếu về y lý có 97 mục.
B. – Quyền toát-yếu về y phương có ý mục kẻ như sau này:
1") Mục điều-trị tử thời cảm mạo. 2 ) Mục điều-trị bệnh thương hùn
3) Mục điều-trị bệnh ôn dịch. 4') Mục điều-trị bệnh ho lao, thổ huyết,
5') Mục cấp cứu bệnh nguy hiểm. 6) Mục điều trị các tạp chứng.
7) Mục điều-trị đàn bà thai sản. 8-) Mục điều trị trẻ con mọi chúng.
9) Mục tổng luận điều trị mọi bệnh.
C.— Dược tinh theo vần Alphabet có hai quyền, quyền đầu từ vần A đến văn K.
Đ.– Dược tính thứ hai từ vần L đến vần V hai quyền này có 690 vị đã tìm thấy cây thuốc ở xứ ta hơn 500 vị sẽ chụp hình các cây riêng một quyền đề khi tìm cho dễ.
E.– Quyền chia tính được ra từng bộ, vị nào thuộc về can đề riêng, về tâm đề riêng, nghĩa là chia các vị thuốc, vị nào ra bộ ấy như là : lục phủ, ngũ tạng, phong hàn, thử thấp. tảo hỏa, khi, huyết, đảm tích, thống, đề khi có bệnh cho dễ tìm.
F.- Quyền thứ sáu. Toát yếu đủ cả các mạch lý của cổ nhân và dẫn cách xem mạch cho rễ hiểu :
G.- Quyền thủ bầy này gồm cả các Phương thuốc hay của các bậc danh y đời cổ hợp cả lại được 1189 bài, chia ra thành 33 môn để xem cho biết cách thức các bậc tiền bởi chữa bệnh, và lại dịch thêm toát yếu 4 quyền, mỗi bộ sách một quyền của các bậc danh y ra quốc văn đề xem cho hiệu thấu cải tinh túy về sự làm thuốc từng người đời cô, cũng như bây giờ, mỗi ông hay một môn, ta phải tập thành Quần-thánh dễ mà dung hòa các môn thuốc hay cho được rong.
H... Nội kinh toát yếu.