100 Tips For Beginning Readers

Tác giả : Chưa rõ
  • Lượt đọc : 451
  • Kích thước : 2.72 MB
  • Số trang : 33
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 294
  • Số lượt xem : 2.243
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "100 tips for beginning readers" (100 lời khuyên cho người bắt đầu đọc), là bao gồm các yếu tố cần thiết của việc học đọc; từ việc hiểu mối liên hệ giữa các chữ cái và âm thanh chúng tạo ra, để có thể trả lời các câu hỏi về các phần chính của câu chuyện. Các mẹo và hoạt động củng cố các nguyên tắc cơ bản được nêu trong Tiêu chuẩn cốt lõi chung về Đọc.