3 Bí Quyết Của Người Thành Đạt

Tác giả : Jim Randel
  • Lượt đọc : 263
  • Kích thước : 7.38 MB
  • Số trang : 259
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 212
  • Số lượt xem : 1.224
  • Đọc trên điện thoại :
Từ điển Webster định nghĩa “thành công” là “có được của cải, đặc ân hay địa vị cao.” Thành công dĩ nhiên khác nhau đối với từng người nhưng với hầu hết chúng ta thì có tiền, danh vọng hay quyền lực đều là thành công. Quyển sách của chúng tôi nói về những loại thành công hữu hình này. Chúng tôi không chọn tầm quan trọng của vật chất đối lại với thành công về mặt tinh thần (hoặc thậm chí liệu chúng có loại trừ nhau không).
Chúng tôi tin rằng 99% thành công của cuộc đời này đến với những người có cam đảm theo đuổi những ước mơ của họ bằng mọi điều mà họ có. Chúng tôi không tin rằng thành công về mặt nào đó chỉ dành cho những người thông minh nhất, tài năng nhất, đẹp nhất hay thậm chí may mắn nhất. Chúng tôi tin rằng rất có thể việc đạt được mục tiêu và khát vọng của bạn là chức năng trực tiếp của con tim và ý chí mà bạn cần cho sự theo đuổi đó.
Mục đích của chúng tôi qua quyển sách này là giúp bạn suy nghĩ về tiềm năng của bạn.
Chúng tôi sẽ không bảo đảm với bạn bằng những lời sáo rỗng rằng “bạn có thể là bất cứ gì mà bạn muốn.” Sự thật là có những giới hạn và yếu tố ngoài sự kiểm soát của bạn. Hơn nữa, điều mà từng người trong chúng ta có thể làm là tăng tối đa khả năng thành công của mình.
Nói cách khác, chúng ta có thể từng bước cải thiện cơ hội của mình. Thông qua quyển sách này, chúng tôi sẽ chỉ rõ những bước mà chúng tôi tin rằng sẽ tăng khả năng bạn đạt được
điều mà bạn mong muốn.
Chúng tôi tin rằng mỗi chúng ta có tiềm năng nổi bật to lớn. Chúng tôi quan sát thấy rằng hầu hết mọi người nhắm vào những mục tiêu quá thấp – chứ không phải quá cao.
Chúng tôi cảm thấy quá nhiều người đánh giá thấp tiềm năng của họ và tầm cao mà họ có thể đạt được. Chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ tìm đường đến được tay những người đó, và hy vọng nó sẽ tạo cảm hứng giúp họ đạt đến đích cao hơn.