Albert Einstein Và Sự Tiến Triển Của Vật Lý Học Hiện Đại

Thể loại: Vật Lý ;Danh Nhân
Tác giả : Đặng Mộng Lân
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 109.66 MB
  • Số trang : 409
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 80
  • Số lượt xem : 735
  • Đọc trên điện thoại :
Albert Einstein Và Sự Tiến Triển Của Vật Lý Học Hiện Đại không chỉ là phác thảo chân dung của nhà bác học vĩ đại A. Einstein mà còn mô tả bức tranh toàn cảnh về sự tiến triển của vật lý học hiện đại. Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Einstein công bố các công trình vĩ đại của ông về vật lý học. Những công trình này đã làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về thế giới và cùng với những khám phá trong hai chục năm sau đó, đã làm xuất hiện một nền văn minh mới trên hành tinh. Cuốn sách này đề cập tới các câu hỏi và các dự báo mới nhất của vật lý học hiện đại: lý thuyết dây và lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng.

Đây là cuốn sách bổ ích và hấp dẫn nhất cho những ai quan tâm tới vật lý học và muốn có một cái nhìn chính xác về thế giới vật chất xung quanh ta.

Mục Lục:

Những mốc thời gian chính trong cuộc đời của Albert Einstein.

Albert Einstein: từ Annus Mirabilis cho đến lý thuyết trường thống nhất.

Ý nghĩa triết học của lý thuyết tương đối.

Kiểm tra thực nghiệm lý thuyết tương đối.

Vũ Trụ học hiện đại từ Einstein cho đến ngày nay.

Giải thích cơ học lượng từ và vấn đề thực tại trong vật lý học.

Vật lý học trong kỷ nguyên mới.

Vật lý học sẽ được thống nhất vào năm 2050.

Lý thuyết dây.

Những nguyên tử của không gian và thời gian .

Các nhà vật lý nổi tiếng nghĩ gì về một lý thuyết mọi sự vật.

Phụ lục A: Sự phát triển của lý thuyết lượng tử:

1. Lý thuyết lượng tử Max Planck cho đến mô hình chuẩn sau đó.

2. Sóng vật chất và sự ra đời của cơ học sóng.

3. Sự ra đời của cơ học ma trận.

4. Hình thức luận toán học của cơ học lượng tử.

5. Louis de Broglie và sự thách thức của trí tuệ.

Phụ lục B: Những bài đọc thêm

1. Vấn đề thời gian.

2. Thượng đế và Big Bang. Một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh.

3. Bản chất của các tín hiệu lan truyền nhanh hơn ánh sáng.

4. Đời tôi là một bonzon: câu chuyện các hạt Higgs.