Giai Thoại Toán Học

Thể loại: Toán Học ;Danh Nhân
Tác giả : Nguyễn Hạnh
  • Lượt đọc : 98
  • Kích thước : 3.13 MB
  • Số trang : 154
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 128
  • Số lượt xem : 707
  • Đọc trên điện thoại :
Toán học đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển với biết bao nhiêu câu chuyện kể vui buồn. Toán học là một thành quả chung của nhân loại. Sự trưởng thành của toán học ngày nay có biết bao nhiêu công sức của những người đi trước. Con người đã biết tư duy toán học từ rất sớm, từ những sáng kiến đột xuất đến những trăn trở qua bao nhiêu năm liền để chứng minh một vấn đề toán học.

Trong quyển sách “Giai thoại toán học” này, chúng tôi giới thiệu với độc giả bai phần:

Phần 1: Sự kiện và nhân vật toán học.

Bao gồm một số câu chuyện kể về sự phát triển của toàn bọc và tiểu sử với hình ảnh của một số nhà Toán học nổi tiếng như:

THALES PYTHAGORE-ZÉNON - EUCLIDE - ARCHIMÈDE ERATOSTHÈNE - DIOPHANTE - LUONG THE VINH NICOLAS COPERNIC - JOHN NÉPLER - GALILEO GALILEI - IOHANN KEPLER - RENÉ DESCARTES - CHRISTIAN HUYGENS ISAAC NEWTON WILGHEN LEIBNITZ - LEONHARD EULER - SIMON POISSON - VIKTOR YAKOVLEVICH BUNYAKOVSKY - EVARIST GALOIS - SAM LOYD - SOFIA VASILYEVNA KOVALEVSKAYA - CARL FRIEDRICH GAUSS - ALBERT EINSTEIN

Tiểu sử của các nhà Toán học được sắp xếp theo thứ tự năm sinh. Việc sắp xếp này giúp chúng ta nhìn thấy phần nào sự phát triển của Toán học theo năm tháng.

Phần 2: Những cái bẫy toán học và vài cách tính toán của người xưa.

Giới thiệu một số bẫy toán học thường gặp trong bình học và số học. Khi chưa sử dụng máy tính thì người xưa tính toán nhanh như thế nào. Cách tính bằng hai bàn tay, các phương pháp tính nhanh của người xưa ra sao? Cách dựng bình, chia đường thẳng và đường tròn chỉ cần cây thước kẻ và compa. Cách tính cửu chương bằng bài bàn tay của học sinh ngày xưa...

Chúng tôi mong rằng quyển sách này sẽ có mặt trên kệ sách của bạn như một quyển sách hay.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ