Bài tập HSK 3

Tác giả : Jiang Liping
  • Lượt đọc : 1.389
  • Kích thước : 11.73 MB
  • Số trang : 166
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 475
  • Số lượt xem : 2.198
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là sách bài tập đi kèm với cuốn giáo trình HSK 3
Mỗi bài ở cuốn giáo trình sẽ có bài tập tương ứng.

Thuộc bộ sách