Bài tập HSK 6 Quyển Hạ

Tác giả : Jiang Liping
  • Lượt đọc : 267
  • Kích thước : 72.11 MB
  • Số trang : 266
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 452
  • Số lượt xem : 2.191
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là sách bài tập đi kèm với cuốn giáo trình HSK 6 (Quyển Hạ)
Mỗi bài ở cuốn giáo trình sẽ có bài tập tương ứng.

Thuộc bộ sách