Bài tập HSK 4 Quyển Thượng

Tác giả : Jiang Liping
  • Lượt đọc : 2.042
  • Kích thước : 5.56 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 461
  • Số lượt xem : 3.366
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là sách bài tập đi kèm với cuốn giáo trình HSK 4 (Quyển Thượng)
Mỗi bài ở cuốn giáo trình sẽ có bài tập tương ứng.

Thuộc bộ sách