Bệnh học tim mạch (Tập 2)

Tác giả : Phạm Nguyễn Vinh
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 60.32 MB
  • Số trang : 363
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 402
  • Số lượt xem : 1.990
  • Đọc trên điện thoại :
Bệnh tim mạch là một trong những bệnh hàng đầu của con người tại các nước phát triển và cả những nước đang phát triển. Trong thế kỷ qua, nhờ sự đầu tư nghiên cứu tích cực, hiểu biết về loại bệnh này ngày càng sâu rộng hơn. Rất nhiều sách, nhiều tạp chí trình bày các hiểu biết về các nghiên cứu sâu trong lĩnh vực này. Các nghiên cứu về tim mạch không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, các nghiên cứu quan sát mà còn các nghiên cứu cơ bản.

Tại Việt Nam, Bệnh học tim mạch thường được giảng dạy tại các trường Đại học, lồng trong chương trình bệnh học Nội khoa. Các bài giảng chỉ là một phần trong các bài giảng về nội khoa. Sự hiểu biết về nội khoa tổng quát là cần thiết; tuy nhiên để có thể chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân tim mạch, Thầy thuốc cần sự hiểu biết sâu hơn về bệnh học tim mạch. Sự hiểu biết này có được là nhờ lý thuyết và thực hành. Lý thuyết có được qua sách tim mạch và tạp chí tim mạch giúp cung cấp kiến thức, hệ thống hóa cách lý luận nhằm chẩn đoán và điều trị thích hợp nhất cho người bệnh. Kinh nghiệm thực hành có được là nhờ ở bệnh nhân và nhờ căn bản lý thuyết để hoàn thiện sự thực hành.

Bộ sách Bệnh học tim mạch này là thành quả của nhiều Thầy thuốc thực hành tim mạch trong cả nước, bao gồm các Bác sĩ lâm sàng và Bác sĩ cận lâm sàng. Mục tiêu của bộ sách là trình bày một cách có hệ thống sự hiểu biết về lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh lý tim mạch. Bộ sách bao gồm 3 tập đề cập đến các vấn đề tim mạch cần thiết cho người Thầy thuốc tim mạch, Thầy thuốc nội khoa, các Sinh viên Y khoa và các Điều dưỡng.

Nhược điểm của sách nhiều tác giả là có thể không nhất quán trong cách diễn đạt tư tưởng và sự trùng lắp các chi tiết trình bày. Tuy nhiên, sự bao là của ngành tim mạch học ngày nay thực sự không cho phép người Thầy thuốc có kinh nghiệm trong tất cả các ngành chuyên sâu của tim mạch học.

Thuộc bộ sách