Bốc Phệ Chính Tông

Thể loại: Tử Vi – Phong Thủy
Tác giả : Trần Khang Ninh
  • Lượt đọc : 670
  • Kích thước : 5.10 MB
  • Số trang : 277
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 656
  • Số lượt xem : 3.398
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bốc Phệ Chính Tông trên điện thoại
Kinh dịch xuất hiện cách đây rất lâu : khoảng hơn 2000 năm. Đây là một trong ba bộ kinh cổ nhất và hấp dẫn nhất của Trung Hoa cổ đại sau Kinh Thi và Kinh Thư.
Bốc phệ chính tông là phương pháp tìm cơ sở nhận thức cổ nhân phương Đông để điều chỉnh cuộc sống và hướng hành động của mỗi người sao cho tối ưu hơn.
Phương pháp dự báo bốc phệ chính tông là một phương pháp dự báo căn cứ vào các dữ kiện thời gian hoặc theo ngẫu nhiên là kết quả của cách nhận thức của các trí giả và dân gian phương Đông cổ xưa, được giới thiệu ra đây để độc giả xem xét với tính cách là một tài liệu tham khảo