Nhân Tướng Toàn Thân Và Bí Quyết Bàn Tay

Thể loại: Tử Vi – Phong Thủy
Tác giả : Dương Công Hầu
  • Lượt đọc : 3.264
  • Kích thước : 3.48 MB
  • Số trang : 233
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.345
  • Số lượt xem : 13.590
  • Đọc trên điện thoại :
Nói về khoa Nhân Tướng là một điểm chính để giải đoán tánh nết, tầm hoạt dộng và định mệnh của người đời, luôn luôn đều lộ hiện qua hình dáng con người, nhưng khoa Nhân Tứớng này có thể gọi là được một phần trong lời giải đoán định mệnh của người, chớ chưa hẵn là 100% quyết đoán, bởi còn tuỳ thuộc ở các yếu tố như sau : Nếu nói đến cả cuộc đời cửa con người thì phải gồm đủ các điểm chính để giải đoán vỉ phối kiểm để hỗ trợ cho định mệnh, gồm có 4 điểm chính:
1 /- là xem số, Năm, Tháng, Ngày và Giờ sanh;
2/- là xem tướng, Nhân Tướng Toàn Thân;
3/- là xem địa lý, phương hướng nơi sinh hoạt và nhà ở;
4/- là xem tâm mức hoạt đông, tài năng trí tuệ;
Ngoài bốn điểm chính nêu trên còn phải nhìn lên cái đỉnh cao nhứt là Phúc Đức, mới có câu “đức năng thắng số".