Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Nguyễn Khánh Oánh
  • Lượt đọc : 436
  • Kích thước : 5.13 MB
  • Số trang : 464
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 240
  • Số lượt xem : 1.863
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung chính:
Phần 1. Quê hương, gia thể, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn
Phần 2. Sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc
Phần 3. Sự nghiệp xây dụng và kiến tạo đát nước Đại Cồ Việt
Phần 4. Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long