Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Đặng Đức Trọng
  • Lượt đọc : 4.270
  • Kích thước : 6.27 MB
  • Số trang : 111
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.520
  • Số lượt xem : 12.152
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học Toán 8” được soạn thảo theo chương trình hiện hành nhằm giúp các em học sinh có tư liệu toán để tự học, tự rèn luyện. Các bài tập toán được sắp xếp từ dễ và nâng dần từ dễ đến khó (và rất khó), sẽ giúp các em học sinh xây dựng, hình thành năng lực tự giải toán, phát triển tư duy độc lập và sử dụng óc thông minh sáng tạo của bản thân.

Cuốn sách gồm 2 phần chính sau:

Phần A – Đại số
Phần B – Hình học