Bức Bình Phong

  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 44.73 MB
  • Số trang : 280
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 40
  • Số lượt xem : 588
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bức Bình Phong trên điện thoại
William Somerset Maugham (1874-1965). Văn sĩ Anh, sinh tại thủ đô Pháp, ngày 25-1-1874 vì thân sinh ông tòng sự tại tòa Đại sứ Anh ở Paris. Sau đó, cha mẹ qua đời, ông được người chú đem về nuôi ăn học. 18 tuổi ông học tại King's College ở Cantebury. Bỏ sang Đức được một năm lại trở về London theo học Y khoa. Năm 1896 tốt nghiệp. Năm 1897 hoàn thành tác phẩm Lisa of Lambeth (Cô Lisa ở Lambeth) được đón chào nồng nhiệt. Từ đấy ông bỏ y khoa theo hẳn nghiệp văn chương. Ông mất ngày 16-12-1965.

Tác phẩm của ông bao gồm nhiều lĩnh vực: kịch, tiểu thuyết, truyện ngắn, sách tổng quát.