Chế Độ Ngân Sách Và Tài Chính Xã - Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Quyết Toán

Tác giả : Bộ Tài Chính
  • Lượt đọc : 64
  • Kích thước : 2.56 MB
  • Số trang : 128
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 35
  • Số lượt xem : 783
  • Đọc trên điện thoại :
Kế toán ngân sách và tài chính xã là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế - tài chính của xã, gồm: hoạt động thu, chi ngân sách và hoạt động tài chính khác của xã. Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã được áp dụng thống nhất cho xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện, thị xã của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 26-10-2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12-12- 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán là một khâu quan trọng trong công tác kế toán. Để giúp các xã, phường, thị trấn cũng như bạn đọc quan tâm đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã thuận lợi, dễ dàng trong việc nghiên cứu cũng như thực hiện đầy đủ, chính xác quy trình lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán định kỳ theo quy định, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán (Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12-12-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26-10-2011 của Bộ Tài chính).

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất - Quy định chung về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;

Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 11 năm 2013
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT