Chiến Lược Để Dẫn Đầu

  • Lượt đọc : 231
  • Kích thước : 1.20 MB
  • Số trang : 248
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 218
  • Số lượt xem : 1.336
  • Đọc trên điện thoại :
Thế giới luôn thay đổi, đáp án của việc lãnh đạo thành công là một hằng số. Các yếu tố tạo nên thành công trong lãnh đạo lại thay đổi liên tục theo sự biến động của môi trường. Thực tế hiện nay, thị trường không ngừng thay đổi, các đối thủ cạnh tranh không ngừng thay đổi, thái độ của nhân viên thay đổi, và khách hàng cũng thay đổi. Thứ chưa thay đổi chính là phần lớn các chiến lược kinh doanh và chiến lược quản lí.