Chiến Quốc Tung Hoành - Thế Cục Quỷ Cốc Tử - Tập 11

Tác giả : Hàn Xuyên Tử
  • Lượt đọc : 75
  • Kích thước : 1.52 MB
  • Số trang : 367
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 107
  • Số lượt xem : 776
  • Đọc trên điện thoại :
Hoài Vương suốt đêm không về.
Thực khéo trùng hợp, đêm ấy đúng đêm Nam hậu thị tẩm. Trịnh Tụ từ sớm đã tắm gội xông hương, đợi tới tận sáng, vẫn chưa thấy bóng Hoài Vương, sai người đi thăm dò, mới biết Hoài Vương không có ở trong cung.
Trịnh Tụ đang lúc ruột gan như lửa đốt thì Hoài Vương trở về. Hẳn bởi suốt đêm không ngủ, vừa về tới cung, Hoài Vương đã vào ngay thư phòng nghỉ ngơi.
Trịnh Tụ tìm gặp nội doãn, hỏi ra mới biết Hoài Vương cả đêm qua ở nhà cỏ của Khuất Bình.
Thế thì kiểu gì cũng có chuyện mây mưa lâm hạnh! Trịnh Tụ càng nghĩ càng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bèn lệnh cho thân tín mời Ngận Thượng tới.
Ngận Thượng vừa vào Nam cung, đã thấy không khí vô cùng căng thẳng, cung nữ nhất loạt quỳ mọp dưới đất, như thể chết cha chết mẹ.
Loáng thoáng nghe có tiếng khóc từ bên trong vẳng ra, Ngận Thượng vội rảo bước vào, thì thấy Trịnh Tụ đang ôm Tử Lan khóc thảm thiết.
“Nương nương,” Ngận Thượng không cả kịp khấu đầu, cứ thế bước thẳng tới, “dám hỏi, có chuyện gì ư?
...