Đại Số Học

Tác giả : Thái Thanh Sơn
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 28.82 MB
  • Số trang : 363
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 617
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Đại Số Học trên điện thoại
Toán học là một khoa học chính xác, mọi chân lý trong toán học chỉ được thừa nhận qua một quá trình suy luận, chứng minh thịt chẽ. Việc suy luận, chứng minh trong toàn học nói riêng và trong khoa học nói chung phải dựa trên những "quy tắc suy luận" nào đó: đó là những quy lai của logic toán học.
Có thể hiểu logic toán học có mục đích nghiên cứu là hình thức hóa và hệ thống hóa phương pháp tư duy của con người, chính vì vậy mà không những logic toán học trở thành nên tàng cho các khoa học thuần tuý mà đối với cong nghe mo phong trí tuệ của con người - công nghệ thông tin - logic toàn cũng có một vai trò hết sức quan trọng.
Người kỹ sư tin học phải thành thạo với việc phân tích và thiết kế các hệ thống, xây dựng các giải thuật, lập trình thực hiện các giải thuật đó... không thể thiếu những hiểu biết cơ bản nhất của logic toán học.