Đàn Bầu Nâng Cao

Thể loại: Âm Nhạc
Tác giả : Bùi Lẫm
  • Lượt đọc : 357
  • Kích thước : 19.04 MB
  • Số trang : 113
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 217
  • Số lượt xem : 1.407
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn "Đàn Bầu Nâng Cao" tiếp tục giới thiệu những phần kỹ thuật còn lại với trình độ cao hơn, có hệ thống tiếp nối từ căn bản đến nâng cao một cách chặt chẽ. Nếu bạn nào chưa qua quyển căn bản thì quyển nâng cao này đối với bạn sẽ có những khó khăn nhất định.