Dấu Ấn Của Nhà Báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Trong Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc

Thể loại: Chính Trị ;Lịch Sử
Tác giả : Nguyễn Quang Hưng
  • Lượt đọc : 190
  • Kích thước : 42.66 MB
  • Số trang : 337
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 343
  • Số lượt xem : 2.092
  • Đọc trên điện thoại :
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 86 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu cuốn sách “Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” do GS. TS. Đỗ Quang Hưng và TS. Nguyễn Văn Khoan biên soạn và GS. Sử học - Nhà giáo nhân dân Đinh Xuân Lâm chấp bút Lời nói đầu.
Cuốn sách giới thiệu một số tư liệu mới được khai thác từ các trung tâm lưu trữ trong nước và nước ngoài vô cùng quý giá, có ý nghĩa giáo dục đạo đức tư tưởng và có giá trị phổ biến. Cấu trúc nội dung gồm hai phần chính.
Phần 1 Giới thiệu 26 bài viết, hình ảnh của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh theo thời gian, bài sớm nhất là “Tâm địa thực dân” năm 1919 cho đến bài cuối cùng là “Trả lời phỏng vấn của Sáclơ Phuốcniô” năm 1969, chỉ trước khi Người đi xa một thời gian ngắn.
Phần 2 Giới thiệu 12 bài do nhiều nhà báo, nhà khoa học viết những phát biểu suy nghĩ và cảm tưởng nhân đọc các bài báo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, phần phụ lục còn giới thiệu bản Tổng mục lục các bài viết của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên báo L’ umanité (Nhân đạo) của Đảng Cộng sản Pháp do TS. Alain Ruscio là Giám đốc Trung tâm thông tin các tư liệu về nước Việt Nam hiện đại (viết tắt là C. I. D.) cung cấp và cuối cùng là một số bản chụp bài báo, bài viết, bút tích để minh họa các bài báo của Người tiếng Việt - Pháp - Anh - Hán.
Với những giá trị to lớn về nội dung và hình thức cuốn sách đã được bạn đọc trong nước, ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài nồng nhiệt đón nhận.