Dạy Con Làm Giàu - Tập 11

  • Lượt đọc : 3.253
  • Kích thước : 3.90 MB
  • Số trang : 234
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.558
  • Số lượt xem : 9.227
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách Dạy con làm giàu tập 11:
Chương 1 : Điều Gì Khiến Người Giàu Giàu
Chương 2-3 : Có Hơn Một Cách Để Làm Giàu-Giá Trị Thứ Nhất
Chương 4 : Giá Trị Thứ 2 : Giáo Dục Làm Thay Đổi Cuộc Đời
Chương 5-6 : Giá Trị Thứ 3 : Bạn Bè Giúp Bạn Tiến Lên - Giá Trị Thứ 4 : Giá Trị Mạng Lưới
Chương 7 : Giá Trị Thứ 5 : Phát Huy Khả Năng Kinh Doanh Quan Trọng Nhất
Chương 8 : Giá Trị Thứ 6 : Kỹ Năng Lãnh Đạo
Chương 9 : Giá Trị Thứ 7 : Không Làm Việc Vì Tiền
Chương 10 : Giá Trị Thứ 8-9-10-11 : Ước Mơ-Hôn Nhân-Kinh Doanh Gia Đình-Lời Kết

Thuộc bộ sách