Dạy Con Làm Giàu - Tập 6

  • Lượt đọc : 947
  • Kích thước : 1.40 MB
  • Số trang : 194
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.010
  • Số lượt xem : 3.999
  • Đọc trên điện thoại :
Dạy Con Làm Giàu VI - Những Câu Chuyện Thành Công

Không ai trong số họ là những chuyên gia về tiền bạc trước khi họ bắt đầu sự giáo dục tài chính của mình. Một số có những bằng cấp cao từ các trường đại học danh tiếng, một số người khác chỉ tốt nghiệp trung học. Một vài người vẫn đang đi học.
Tuy nhiên, bất kể nền tảng giáo dục của họ ra sao, giờ đây tất cả họ đều hiểu tầm quan trọng của việc nắm giữ các tài sản và hiểu biết sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu. Bất kể hoàn cảnh cá nhân của họ như thế nào, họ sống ở đâu, và họ bắt đầu về mặt tài chính ra sao, tất cả họ đều học được những khía cạnh quan trọng nhất của vòng quay tiền mặt, kiểm soát cuộc sống tài chính và vững vàng trên con đường điđến sự tự do tài chính. Nhiều người trong số họ đã rời khỏi vòng luẩn quẩn và đang sống hạnh phúc ở bên phải của Kim tứ đồ, vòng nhanh.

Thuộc bộ sách