Di Tích Danh Thắng Tuyên Quang

Tác giả : Phù Ninh
  • Lượt đọc : 417
  • Kích thước : 10.27 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 196
  • Số lượt xem : 1.441
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Di Tích Danh Thắng Tuyên Quang giới thiệu tới bạn đọc các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh và những công trình lịch sử ở tỉnh Tuyên Quang như: Tấm bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, Thành Tuyên Quang, Thành nhà Bầu, Đền Hạ, Cánh đồng Hoà Mục - Bãi tha ma quân Pháp, Mỏ than - Nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên, Di tích Phàn khu Nguyễn Huệ ở Ao Búc…

Tuyên Quang là phần lãnh thổ tươi đẹp, lâu đời của Tổ quốc Việt Nain. Trên đất Tuyên Quang đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt thời kỳ cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang nằm trong căn cứ địa, có Tân Trào dược chọn làm thủ dô lâm thời Khu Giải phóng, là An toàn khu của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, dơn vị quân đội. Tuyên Quang cũng là mảnh đất làm nên những chiến công Binh Ca, Khe Lau.