Kho Tàng Lễ Hội Cổ Truyền Việt Nam

Tác giả : Nhiều tác giả
  • Lượt đọc : 912
  • Kích thước : 10.10 MB
  • Số trang : 627
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 652
  • Số lượt xem : 3.831
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Kho Tàng Lễ Hội Cổ Truyền Việt Nam được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc "Biết" và "Hiểu" về các lễ hội cổ truyền tại Việt Nam.

Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ở Việt Nam, lễ hội gắn liền với làng xã như một thành tố không thể thiếu vắng trong đời sống cộng đồng. Là những cư dân nông nghiệp sống với nghề trồng lúa nước, vòng quay của thiên nhiên và mùa vụ tạo ra trong con người những nhu cầu tâm linh mà lễ hội chính là nơi, là cơ hội thỏa mãn nhu cầu tâm linh ấy của họ. Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, nếu cây đa, giếng nước, sân đình là những thành tố gắn bó thân thiết với mỗi người từ thuở thiếu thời cho đến lúc giã biệt cõi đời thì lễ hội là thành tố văn hóa gắn bó không những thân thiết mà vừa thiêng liêng vừa mãnh liệt, gần gũi.