Điều Khiển Số & Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp

Tác giả : Phan Hữu Phúc
  • Lượt đọc : 223
  • Kích thước : 6.51 MB
  • Số trang : 213
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 118
  • Số lượt xem : 1.331
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này được biên soạn thành 8 chương và phần phụ lục
Chương 1 trình bày ngôn ngữ APT, là ngôn ngữ dùng trong điều khiển số (NC)
Chương 2 Trình bày về điều khiển số truyền thống
Chương 3 trình bày về lập trình vật cho máy NC
Chương 4 : Trình bày về điều khiển bằng máy tính trong NC
Chương 5 và 6 nói về robot công nghiệp (tay máy)
Chương 6 Giới thiệu một số ứng dụng trong sản xuất công nghiệp
Chương 7 trình bày về công nghệ nhóm
Chương 8 : giới thiệu về lập trình công nghệ có máy tính trợ giúp