Gia Lễ Xưa Và Nay

Tác giả : Phạm Côn Sơn
  • Lượt đọc : 610
  • Kích thước : 7.45 MB
  • Số trang : 286
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 455
  • Số lượt xem : 2.829
  • Đọc trên điện thoại :
Tác phẩm là một công trình tham cứu, biên soạn rất thích hợp với giai đoạn toàn dân ta đang khai triển một nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp truyền thống với hiện đại.
Nội dung bao gồm những vấn đề cần biết trong tập quán quần chúng xưa nay, không có tính cách biện luận, nhưng gần như khá đầy đủ những tình tiết để mọi người đọc suy nghĩ, chắt lọc những điều hay, nhớ lại những quan điểm của người xưa để duy trì và áp dụng cho thời nay, đồng thời cũng loại bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, phản khoa học.
Trong khi xã hội, quốc gia tiến lên trong một đời đổi mới, thịnh vượng, theo xu hướng phát triển chung của nhân loại trên hành tinh này trong thế kỷ và thiên niên kỷ mới, mỗi người Việt Nam chúng ta cũng cần nhận thức lại, nhận định lại căn bản văn hoá dân tộc, đường lối giáo dục của người dân nước ta thời xưa để tự mình vạch ra một phương hướng tốt, tiến bộ và thích nghi ở mọi nhà.
Mục lục:
Lời giới thiệu của nhà xuất bản
Dẫn nhập (nhân dịp in lại lần thứ 4)
Lời nói đầu
Chương 1: Lễ nghĩa và tương lai của gia đình
Sự cần thiết của Gia Lễ
Gia Lễ trong hệ luỵ nhân sinh
Hiểu về Gia Lễ như thế nào?
Hướng về tương lai
Chương 2: Lễ nghi hôn nhân
Hôn nân và giá thú
Lục lễ
Một số nhận xét về lễ nghi Việt Nam
Những tục lệ xưa
Nghi thức lễ gia tiên bên đàng gái trước khi rước dâu
Lễ bên họ nhà trai
Tế tơ hồng
Một số lễ tục đặc biệt
Lễ phản bái
Hôn lễ cung đình
Nhận thức và quan điểm về hôn lễ ngày nay
Lời gia huấn của gia trưởng
Chương 3: Tang lễ
I. Lâm chung
Tự sửa soạn ngày chết
Giờ hấp hối
Những điều lưu ý trong phút lâm chung
II. Tiến hành lễ tang
Lập tang chủ và chủ phụ
Lập người hộ lễ
Cáo phó
Chuẩn bị áo quan
Lễ nhập mộc
Lễ nhập quan
Lễ nhập phục
Những nghi thức khác
Phú viếng
Chọn đất làm huyệt mộ
III. Các thủ tục lễ nghi an táng
Chuyển cửu và lễ yết tố
Cáo thần đạo lộ
Nghi trượng đám táng
Nghi trượng đi đường
Phường tuồng dẫn đường trị huyệt
Nhà trạm và lễ đề chủ
Lễ hạ nguyệt
Tế thành phần
Lễ phản khốc
Tế tổ và tế ngu
Ấp mộ và viếng mộ
IV. Các lễ trong thời kỳ tang chế
Làm chay chung thất
Lễ mát nhà việc cúng cơm
Lễ giỗ trong tang chế
Tuần tốt khốc
Tiểu tường
Đại tường
Cải táng
Tìm hiểu tang lễ vua chúa xưa
V. Tang chế và tang phục
Nguyên tắc áp dụng
Thành phần và mức độ để tang
Tang ông, bà, cụ, kỵ
Tang cha mẹ
Tang chú bác, cậu mợ, cô dì
Tang những người bằng vai
Tang họ nhà chồng
Người đàn bà xuất giá để tang họ nhà mình
Tang lễ ngày nay
Chương 4: Thờ phụng tổ tiên
Quan niệm về thờ phụng Tổ tiên
Cách thờ phụng thời xưa
Lòng hiếu thảo và việc phụng dưỡng
Cúng gia tiên
Cúng giỗ và cách thức làm lễ theo xưa
Cách thức dạy
Văn tế, văn khấn
Cẩn trọng khi dang cúng gia tiên
Gia phả
Chương 5: Chiều hướng gia lễ ngày nay
Gia Lễ ngày nay cần phải như thế nào?
Cách mạng lòng tin
Gia Lễ, một nhu cầu cấp thiết của giáo dục gia đình
Phụ biên
Giải đáp thắc mắc
Chữ Hiếu phải được thực hiện như thế nào?
Không thờ chữ Tàu thì lấy chữ gì để mà thờ?
Giá trị của lòng tin
Đọc thêm
Người tạo ra thần
1. Một thời chưa có khái niệm thần linh.
2. Không phải thần đã tạo ra loài người