Việc Họ

Tác giả : Tân Việt
  • Lượt đọc : 545
  • Kích thước : 8.00 MB
  • Số trang : 75
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 420
  • Số lượt xem : 2.489
  • Đọc trên điện thoại :
Thờ cúng tổ tiên, chǎm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc vǎn hoá truyền thống của nhân dân ta.
Sau một thời gian bị sao nhãng do nhiều lý do, những nǎm gần đây việc thờ cúng tổ tiên, khôi phục việc họ lại được khơi dậy.
Trong vấn đề này còn nhiều việc phải bàn thuộc định hướng vǎn hoá lẫn phương pháp tổ chức.

Là người đã và đang trực tiếp tham gia công việc này của dòng họ mình, lại có điều kiện tiếp xúc, trao đổi thảo luận với bà con các họ khác, chúng tôi thấy có nhiều điều cần giải quyết để vừa thể hiện được đạo hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất, vừa hợp lòng người đang sống trong thời đại mới.

Với tác phẩm nhỏ này, tác giả ghi chép lại nội dung của các cuộc tọạ đàm tay đôi, tay ba hoặc các cuộc họp họ của chính tác giả với bà con các họ khác, cả bà con cùng quê và xa quê, cả ý kiến của đàn ông, đàn bà, lớp già, lớp trẻ, trong đó có cả ý kiến của các bậc phụ huynh, huynh trưởng nay đã về chầu tổ.

Thuộc bộ sách