Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Văn Lộc
  • Lượt đọc : 270
  • Kích thước : 27.38 MB
  • Số trang : 226
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 109
  • Số lượt xem : 1.299
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Giải Bài Tập Đại Số – Giải Tích Lớp 11 (Nâng Cao) được biên soạn với các nội dung sau:

1. Tóm tắt giáo khoa: tóm tắt các kiến thức cơ bản trong từng chương gồm: các khái niệm, định nghĩa, định lí, công thức để giải các bài tập liên hệ.

2. Giải các bài tập của sách giáo khoa: phần này sẽ giải toàn bộ các bài tập đã nêu ra trong sách giáo khoa, trình bày khá chi tiết. Ở một số nội dung có đề ra phương pháp giải toán nhằm giúp học sinh giải được các bài tập một cách nhanh gọn theo một trình tự nhất định.

3. Bài tập tự luyện: trong phần này, học sinh sẽ làm quen với một số bài tập nâng cao, mở rộng và tự mình giải được các bài tập một cách nhanh gọn theo một trình tự nhất định.