Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 8.734
  • Kích thước : 6.05 MB
  • Số trang : 199
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 8.786
  • Số lượt xem : 55.977
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách có 16 Units gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp …

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11 :
Unit 1: Friendship – Tình bạn

Unit 2: Personnal Experiences – Kinh nghiệm cá nhân

Unit 3: A Party – Một bữa tiệc

Unit 4: Volunteer work – Công việc Tình Nguyện

Unit 5: Illiteracy – Nạn mù chữ

Unit 6: Competitions – Những cuộc thi

Unit 7: World Population – Dân số thế giới

Unit 8: Celebrations – Lễ kỉ niệm

Unit 9: The post office – Bưu điện

Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy

Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng

Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á

Unit 13: Hobbies – Sở thích

Unit 14 : Recreation – Sự giải trí

Unit 15: Space Conquest – Cuộc chinh phục không gian

Unit 16: The wonders of the world – Các kì quan của thế giới

Thuộc bộ sách