Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 11 Tập 2

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Trọng Luận
  • Lượt đọc : 36.604
  • Kích thước : 2.48 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 7.431
  • Số lượt xem : 63.599
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai tập cung cấp đầy đủ kiến thức giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, nghị luận …

Mục lục Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 11 :

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 11 Tập 2
Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Nghĩa của câu
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
Hầu trời (Tản Đà)
Nghĩa của câu (tiếp theo)
Vội vàng (Xuân Diệu)
Thao tác lập luận bác bỏ
Tràng Giang (Huy Cận)
Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội
Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
Chiều tối (Hồ Chí Minh)
Từ ấy (Tố Hữu)
Lai tân (Hồ Chí Minh)
Nhớ đồng (Tố Hữu)
Tương tư (Nguyễn Bính)
Chiều xuân (Anh Thơ)
Tiểu sử tóm tắt
Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Tôi yêu em (Pu-Skin)
Bài thơ số 28 (Ta-go)
Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
Người trong bao (Sê-khốp)
Thao tác lập luận bình luận
Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
Phong cách ngôn ngữ chính luận
Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Ôn tập phần văn học (Kì 2)
Tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Thuộc bộ sách