Sách Giáo Khoa Tin Học 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Sĩ Đàm
  • Lượt đọc : 20.550
  • Kích thước : 19.59 MB
  • Số trang : 145
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 8.771
  • Số lượt xem : 55.217
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Sách Giáo Khoa Tin Học 11 - biên soạn theo chương trình mới của bộ giáo dục và đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 11 làm quen với các khái niệm về lập trình , ngôn ngữ lập trình , phần mềm ..

Thuộc bộ sách