Giáo trình điện động lực học

Tác giả : Đoàn Thế Ngô Vinh
  • Lượt đọc : 138
  • Kích thước : 2.36 MB
  • Số trang : 101
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 46
  • Số lượt xem : 899
  • Đọc trên điện thoại :
Điện động lực là học thuyết về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Điện động lực học cổ điển được xét theo hai quan điểm vĩ mô và vi mô.
Điện động lực học vĩ mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ không quan tâm tới tính gián đoạn của các điện tích và cấu trúc phân tử, nguyên tử của môi trường vật chất. Các vật thể được coi là các môi trường liên tục, và điện tích cũng được coi là phân bố liên tục trong không gian. Điện động lực học vĩ mô dựa trên hệ phương trình Maxwell, được xem như một tiên đề tổng quát, từ đó bằng suy luận logic và bằng phương pháp chứng minh toán học chặt chẽ để rút ra các kết luận khác về các hiện tượng điện từ.
Điện động lực học vi mô nghiên cứu các hiện tượng điện từ có xét đến cấu trúc phần tử, nguyên tử của môi trường vật chất và tính gián đoạn của các điện tích. Ở đây dựa trên hệ phương trình Maxwell – Lorentz để khảo sát. Phương pháp này cho phép giải thích được cơ cấu và hiểu được bản chất của nhiều hiện tượng điện từ mà điện động lực học vĩ mô chỉ có thể mô tả về mặt hình thức.
Điện động lực học vi mô có quan hệ với điện động lực học vĩ mô qua việc lấy trung bình các đại lượng điện từ vi mô để nhận được các đại lượng điện từ vĩ mô tương ứng. Trong giáo trình này phần điện động lực học vĩ mô được trình bày trong năm
chương đầu Chương 1 Các phương trình cơ bản của trường điện từ.
Chương 2 Trường điện từ tĩnh.
Chương 3 Trường điện từ dừng.
Chương 4 Trường điện từ chuẩn dừng.
Chương 5 Sóng điện từ.
phần điện động lực học vi mô được trình bày trong hai chương cuối Chương 6 Tương tác giữa điện tích và điện trường.
Chương 7 Điện môi và từ môi.
Để học được học phần này người học phải được trang bị các kiến thức cơ sở như toán cao cấp đặc biệt là giải tích véctơ, điện đại cương, cơ học đại cương, cơ học lý thuyết.