Hán Nôm Học Trong Nhà Trường

Tác giả : Đinh Quang Báo
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 319.56 MB
  • Số trang : 421
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 110
  • Số lượt xem : 943
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD & ĐT tại Công văn số 6426/KHCN ngày 23 tháng 7 năm 2004, Trường ĐHSP Hà Nội, Khoa Ngữ văn, Trung tâm Nghiên cứu và Giảng dạy Hán Nôm đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc: “Nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn Hán Nôm trong nhà trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm”. Hội thảo đã nhận được trên 50 báo cáo của các nhà nghiên cứu ở nhiều Viện nghiên cứu, trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm trên cả nước. Các bài nghiên cứu tập trung vào 3 chủ đề chính sau đây:
1. Bàn bạc, trao đổi về chương trình, giáo trình, đặc trưng, vai trò, vị trí... của bộ môn Ngữ văn Hán Nôm nói riêng và tri thức Hán Nôm nói chung trong nhà trường cũng như trong đời sống xã hội. Những khó khăn, bất cập và phương cách tháo gỡ đối với vấn đề đào tạo Hán Nôm chuyên ngành ở các bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ để phục vụ cho nhà trường Đại học, Cao đẳng sư phạm cũng như cho các ngành học liên quan.
2. Những nghiên cứu cụ thể về Hán Nôm học, những thông tin, tư liệu trao đổi, vấn đề tổ chức minh giải văn bản Hán Nôm và tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường các cấp.
3. Phương pháp giảng dạy Hán Nôm theo định hướng liên ngành, tích hợp; vấn đề xã hội hoá Hán Nôm, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm.
Các ý kiến đề xuất trên trước hết nhằm hướng đến việc thực hiện tốt nhất chương trình đào tạo môn Ngữ văn Hán Nôm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; sau nữa cũng nhằm thúc đẩy việc khai thác tìm hiểu, phổ biến tri thức Hán Nôm vốn hết sức phong phú, đa dạng, để phục vụ cho cuộc sống của cộng đồng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá quá khứ. Các kiến giải, bàn luận thể hiện trong nội dung các bài nghiên cứu đặc biệt có ý nghĩa đối với công tác đào tạo giáo viên Ngữ văn các cấp trong xu hướng đổi mới căn bản nội dung và phương pháp giáo dục hiện nay.
Do khó khăn trong liên hệ với các tác giả, Kỉ yếu xuất bản lần này chưa tập hợp hết các công trình mà các nhà nghiên cứu đã gửi tham dự Hội thảo, chúng tôi thành thực xin lỗi và xin phép được bổ sung khi ấn phẩm được tái bản. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, trao đổi của quý vị độc giả.