Giáo trình kỹ thuật số

  • Lượt đọc : 132
  • Kích thước : 9.19 MB
  • Số trang : 254
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 113
  • Số lượt xem : 1.323
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Kỹ thuật số được biên soạn theo đề cương do vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mỗi liên hệ lôgíc, chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao. Nội dung của giáo trình được biên soạn gồm 5 chương:

Chương 1. Cơ sở kỹ thuật số ; Chương 2. Các cổng logic cơ bản và mạch điện cổng ; Chương 3. Các mạch logic tổ hợp ; Chương 4. Trigơ số và các phần tử logic dây ; Chương 5. Các bộ nhớ bán dẫn,

Trong quá trình sử dụng, tùy theo yêu cầu cụ thể có thể điều chỉnh số tiết trong mỗi chương. Trong giáo trình, chúng tôi không đề ra nội dung thực tập của từng chương, vì trong thiết bị phục vụ cho thực tập của các trường không đồng nhất. Vì vậy, căn cứ vào trang thiết bị đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực tập cụ thể. Thời lượng thực tập tối thiểu nói chung cũng không ít hơn thời lượng học lí thuyết của môn học.

Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là học sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Công nhân lành nghề bậc 3/7 đồng thời cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Cao đẳng kỹ thuật cũng như Kỹ thuật viên đang làm việc ở các cơ sở kinh tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn.