Giáo trình Lý thuyết chuyên môn Tiện

Tác giả : Trần Đình Huấn
  • Lượt đọc : 195
  • Kích thước : 5.58 MB
  • Số trang : 157
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 105
  • Số lượt xem : 1.207
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình Lý thuyết chuyên môn Tiện trên điện thoại
Trong sự phát triển của xã hội hiện nay, để giảm bớt sức lao động, các T máy móc sẽ thay thế sức lao động của con người. Trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, quốc phòng an ninh, thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt, đều cắn đến máy móc. Trong chế tạo máy, ngành cơ khi đóng vai trò quan trọng. Muốn có các chi tiết có hình dáng, kích thước và chất lượng bề mặt gia công theo yêu cầu, người ta dùng các máy cắt gọt kim loại.

Nguyên công tiện là một trong những nguyên công cắt gọt kim loại phổ biến hiện nay. Tiện là nhóm máy được dùng rộng rãi nhất trong các xưởng cơ khí. Đội ngũ công nhân kỹ thuật cung cấp cho ngành chế tạo máy cũng như các lĩnh vực kinh tế quốc dân khác được đào tạo hệ thống giáo dục kỹ thuật chuyện nghiệp. Học sinh còn được trang bị những kiến thức lý thuyết cơ bản của nghề tiện nhằm phục vụ cho kỹ năng thực hành trên các thiết bị máy móc hiện đại.

Để đáp ứng nhu cầu trên Trường Trung học Công nghiệp Hà Nội đã biên soạn giáo trình “Lý thuyết chuyên môn tiện” nhằm giúp cho học sinh hệ trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí trang bị những kiến thức chuyên môn tiện, giúp học sinh thực hành kỹ năng trên máy tốt hơn. Với thực tế hệ trung học chuyên nghiệp, học sinh đã được học các môn cơ sở và một số môn chuyên môn: Nguyên lý cắt, Máy cắt, Đồ gá,... Nội dung của giáo trình này chủ yếu di sâu vào kiến thức cơ bản của chuyên môn tiện, nhằm giúp cho học sinh nắm bắt và hiểu biết kiến thức chuyên môn tiện. Trên cơ sở đó học sinh có khả năng tư duy để phát huy được tính công nghệ sử dụng những kiến thức chuyên môn ứng dụng vào thực hành tốt hơn cho nghề tiện nói riêng và trong ngành cắt gọt kim loại nói chung. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp cùng các em học sinh để cuốn sách này được hoàn chỉnh hơn trong lần in sau.