Giáo trình nhập môn tin học

Tác giả : Tô Văn Nam
  • Lượt đọc : 572
  • Kích thước : 3.68 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 309
  • Số lượt xem : 2.816
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Nhập môn tin học là tập hợp các bài giảng của tác giả trong khoảng thời gian hơn mười năm qua. Giáo trình bao gồm hai phần :

- Phần 1: Đại cương
Phần này mang tính nhập môn, giới thiệu những kiến thức cơ bản về tin học như : thông tin, xử lí thông tin, thuật toán, hệ điều hành, mạng máy tính...
- Phần 2 : Ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL

Phần này trình bày những kiến thức cơ bản nhất về Turbo Pascal, một ngôn ngữ lập trình bậc cao có mặt trong hầu hết các chương trình đào tạo Tin học từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học vì tính thân thiện dễ sử dụng, nhưng cũng đầy hiệu quả của nó.

Lần xuất bản này, thực hiện theo đơn đặt hàng của Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, trước hết phục vụ các bạn sinh viên cũng như giáo viên các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và làm tài liệu tham khảo tốt cho những người muốn tìm hiểu về tin học. Tác giả xin chân thành cảm ơn Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Nhà xuất bản Giáo dục đã tạo điều kiện cho cuốn sách sớm ra đời. Tác giả cũng đặc biệt cảm ơn các bạn đồng nghiệp trong Khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã giúp đỡ tài liệu, góp ý kiến để cuốn sách được hoàn chính hơn.

Cuốn sách chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn.