Giáo trình máy và thiết bị nông nghiệp - Tập 1 - Máy Nông Nghiệp

Tác giả : Trần Đức Dũng
  • Lượt đọc : 244
  • Kích thước : 5.94 MB
  • Số trang : 195
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 95
  • Số lượt xem : 1.432
  • Đọc trên điện thoại :
Như biển gàng săn minh bay trong cuốn sách này là nội dung cơ bản Thững bài giảng về máy nông nghiệp, cơ giới hóa chăn nuôi và thiết bị của môn học "Máy và thiết bị nông nghiệp”, một môn học chính trong chương trình đào tạo ngành Cơ điện nông nghiệp, hệ đào tạo trung học chuyên nghiệp.

Nội dung cuốn sách giới thiệu những điểm chủ yếu về yêu cầu kỹ thuật, nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phương pháp vận hành sử dụng các loại máy phục vụ cơ giới hóa trồng trọt như làm đất, gieo cấy, bảo vệ thực vật, tưới tiêu, thu hoạch; cơ giới hóa chăn nuôi và một số thiết bị chế biến nông sản đang được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản, gợi mở tỉnh sáng tạo cho học sinh khi ứng dụng vào thực tiễn.

Toàn bộ nội dung chia thành 2 tập:

Tập 1: Máy nông nghiệp

Tập 2: Cơ giới hóa chăn nuôi và chế biến nông sản

Cuốn sách do tập thể các thầy giáo của Trường Trung học chuyên nghiệp Hà Nội thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và cán bộ nghiên cứu Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT biên soạn.

Các tác giả tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng đây là cuốn sách xuất bản lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng được bổ sung hoàn chỉnh trong các lần tái bản sau.