Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Tác giả : Phạm Minh Tuấn
  • Lượt đọc : 342
  • Kích thước : 2.98 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 289
  • Số lượt xem : 2.247
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung của cuốn sách được chia làm 4 chương, cuối mỗi chương đều có bài tập lí thuyết cũng như thực hành.

Chương I. Một số khái niệm cơ bản về hệ thống

Chương 2. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án

Chương 3. Phân tích hệ thống

Chương 4. Thiết kế hệ thống