Giáo trình Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

Tác giả : Nguyễn Bích Thuỷ
  • Lượt đọc : 315
  • Kích thước : 5.62 MB
  • Số trang : 209
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 272
  • Số lượt xem : 2.632
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn giáo trình "Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non" (từ lọt lòng đến 6 tuổi) được biên soạn để dùng trong Trường Trung học Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội nhằm giới thiệu với giáo sinh một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của tâm lý học trẻ em làm cơ sở cho các môn nghiệp vụ sư phạm trong nhà trường. Trong đó có tính đến việc giáo sinh chưa từng làm quen với khái niệm cơ bản của tâm lý học đại cương.

Cuốn giáo trình này được biên soạn với mong muốn giúp giáo viên và giáo sinh bước đầu có các kiến thức và tài liệu cần thiết để giảng dạy và học tập. Đồng thời có thể sử dụng những phương pháp, phương tiện nghe nhìn hiện đại trong dạy học, nâng cao hiệu quả giảng dạy và phát huy tính tích cực chủ động của người học.

Cuốn giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở lựa chọn kiến thức cơ bản từ nhiều cuốn tâm lý học đại cương và tâm lý học trẻ em (được ghi rõ trong mục Tài liệu tham khảo). Đặc biệt 4 chương 12, 13, 14, 15 của học phần III và IV sử dụng hoàn toàn theo cuốn Tâm lý học trẻ em (của Nguyễn Ánh Tuyết) - tài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ mẫu giáo hệ sư phạm 12 + 2 - Nhà xuất bản Giáo dục, 1997, nhưng có chỗ diễn đạt lại hoặc lược bớt cho phù hợp với cấu trúc của chương trình và giúp giáo sinh thấy vai trò của hoạt động chủ đạo trong quá trình hình thành nét tâm lý đặc trưng của mỗi lứa tuổi.