Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại - dịch vụ

Tác giả : Nguyễn Thị Lợi
  • Lượt đọc : 319
  • Kích thước : 2.91 MB
  • Số trang : 117
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 257
  • Số lượt xem : 1.941
  • Đọc trên điện thoại :
giúp cho học sinh học chuyên ngành Trung học Kế toán của Hà nội

Để giải chịu học inh ho con học Phần kích hoạt động kinh tế Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ, khoa Kế toán – Tài chính Trường TH TM –DL Hà nội tiến hành biên soạn cuốn sách " PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ". Cuốn “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ" bao gồm 6 chương giúp cho học sinh nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung và phương pháp phân tích các nghiệp vụ kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ (DNTM - DV) hiện nay. Đồng thời cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo cho các bạn đọc đang làm công tác kế toán tại các DNTM - DV để đánh giá được thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp.

Cuốn sách này do nhóm giáo viên khoa Kế toán - Tài chính Trường TH Thương mại Du lịch Hà nội biên soạn. Tham gia biên soạn gồm có :

Giáo viên Nguyễn Thị Lợi - Biên soạn bài mở đầu chương 1,2,3, Giáo viên Nguyễn Kim Thuý - Biên soạn chương 4, 5, 6.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

- PGS - Tiến sĩ Ngô Thế Chi: PGĐ Học Viện Tài chính

- Tiến sĩ Nguyễn Quang Hùng: Giảng viên Trường Đại học Thương mại. Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến : Giảng viên Trường Đại học Thương mại.

- Nhà giáo ưu tú - Cử nhân Chu Minh Hảo : Giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra nhà nước.

Cử nhân Nguyễn Thị Bình PGĐ - nguyên Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu - Chất đốt Hà Nội. Hội đồng khoa học Trường TH Thương mại và Du lịch Hà nội cùng các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình này. Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, chắc chắn cuốn sách này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của quý độc giả để lần sau xuất bản được tốt hơn.