Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật

Tác giả : Trần Thị Hà
  • Lượt đọc : 154
  • Kích thước : 2.16 MB
  • Số trang : 129
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 117
  • Số lượt xem : 1.375
  • Đọc trên điện thoại :
Trong các chương trình môn học, thí nghiệm giữ một vai trò quan trọng trong việc củng cố lại các kiến thức lý thuyết đã học. Thí nghiệm điện kỹ thuật cũng có những mục đích như vậy. Dựa vào chương trình lý thuyết điện kỹ thuật mà học sinh các trường trung học chuyên nghiệp đã được học, kết hợp với phần lý thuyết và các thiết bị được viện trợ, chúng tôi đã biên soạn ra 17 bài thí nghiệm điện kỹ thuật.

Kết cấu của mỗi bài thí nghiệm bao gồm 6 phần:

1. Mục tiêu mà mỗi học sinh phải đạt được sau khi tiến hành thí nghiệm.
2. Nhắc lại những kiến thức lý thuyết cơ bản có liên quan đến bài thí nghiệm.
3. Các thiết bị, vật tư dùng trong bài thí nghiệm
4. Quy trình thực hiện bài thí nghiệm
5. Tóm tắt những kiến thức cơ bản mà học sinh cần phải nhớ sau khi thực hiện xong thí nghiệm.
6. Bài tập về nhà

Với 17 bài thí nghiệm, học sinh sẽ phải sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông dụng của nghề điện để làm thí nghiệm; lấy các thông số kỹ thuật cơ bản của mạch điện; xây dựng các đặc tính v.v.

Ngoài ra, trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh còn được rèn luyện thêm về kỹ năng tự dọc và nghiên cứu tài liệu, biết rút ra những kết luận quan trọng, củng cố thêm những kiến thức đã tiếp thu trong các giờ học môn Điện kỹ thuật.

Trước khi tiến hành thí nghiệm, học sinh phải được học môn An toàn điện. Tài liệu thí nghiệm nên được nghiên cứu trước để học sinh có thời gian tìm đọc các tài liệu có liên quan.