Giáo trình quản lý hệ thống Thuỷ nông - Tập 1 - Quản lý tưới

Tác giả : Nguyễn Văn Hiệu
  • Lượt đọc : 283
  • Kích thước : 3.33 MB
  • Số trang : 169
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 66
  • Số lượt xem : 1.164
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình đã được các chuyên gia: KS. Nguyễn Hồng Phương, PGS.TS. Trần Đức Dũng, TS. Trần Như Khuyên, KS. Nguyễn Đắc Lê... Thuộc chuyên ngành thủy lợi, nông nghiệp của Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội đóng góp ý kiến.

Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông gồm 2 tập, do tập thể Trung tâm Nghiên cứu Máy thủy khí và Cơ giới hóa tưới tiêu - Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch biên soạn. Chủ biên KS. Nguyễn Văn Hiệu cùng cán bộ phòng Cơ giới hóa tưới tiêu và các bạn đồng nghiệp giúp dỡ.
Tập 1: Quản lý tưới (gồm 4 chương).
Tập 2: Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông (gồm 5 chương)

Do trình độ và thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, trong quá trình sử dụng rất mong sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để giáo trình này ngày càng hoàn chỉnh phục vụ cho việc giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp được tốt hơn.