Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng

  • Lượt đọc : 187
  • Kích thước : 8.40 MB
  • Số trang : 250
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 312
  • Số lượt xem : 2.205
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng được biên soạn theo đề cương do vụ THCN - DN, Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tinh thực tiễn cao.

Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 60 tiết, gồm 5 chương: Chương 1. Các linh kiện điện tử thụ động ; Chương 2. Chất bán dẫn điện và điôt bán dẫn : Chương 3. Tranzito lưỡng cực (BJT) ; Chương 4. Các cấu kiện bán dẫn khác ; Chương 6, vi điện tử . Trong quá trình sử dụng, tùy theo yêu cầu cụ thể có thể điều chỉnh số tiết trong mỗi chương. Trong giáo trình, chúng tôi không đề ra nội dung thực tập của từng chương, vì trang thiết bị phục vụ cho thực tập của các trường không đồng nhất. Vì vậy, căn cứ vào trang thiết bị đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực tập cụ thể – Thời lượng thực tập tối thiểu nói chung cũng không ít hơn thời lượng học lí thuyết của mỗi môn.

Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là học sinh THCN, Công nhân lành nghề bậc 3/7 và nó cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật cũng như Kĩ thuật viên đang làm việc ở các cơ sở kinh tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau.