Giáo trình Thương mại điện tử

Tác giả : Nguyễn Cửu Long
  • Lượt đọc : 215
  • Kích thước : 9.21 MB
  • Số trang : 241
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 402
  • Số lượt xem : 2.972
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình này gồm:

- Phần mở dầu

- Chương I: Tổng quan về thương mại điện tử.
- Chương II: Mô hình hoạt động của thương mại truyền thống và mô hình hoạt động của thương mại điện tử.
- Chương III: Chuẩn bị một thương vụ mua hàng trên website thương mại điện tử.
- Chương IV: Quản lý các thương vụ bán hàng trên website thương mại điện tử.
- Chương V: Quy trình mua và bán hàng trên website thương mại điện tử.
- Chương VI: An ninh trong thương mại diện tử.
- Chương VII: Các dữ liệu cần thiết khi xây dựng website thương mại điện tử